Beleidsdoorlichting artikel 32 rechtspleging en rechtsbijstand Eindrapport

Eindrapport van de beleidsdoorlichting van artikel 32 van de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). De doorlichting richt zich op de beleidsterreinen rechtspleging en rechtsbijstand.

Beleidsdoorlichting artikel 32 rechtspleging en rechtsbijstand Eindrapport