Onderzoek voor arbeidsmarktbeleid overheid

De overheid streeft naar een effectief arbeidsmarktbeleid. Hierbij maakt de overheid  gebruik van belevingsonderzoek en statistische gegevens.

Onderzoeksvragen arbeidsmarktbeleid

De overheid wil bij de ontwikkeling van arbeidsmarktbeleid antwoord op de volgende onderzoeksvragen:

 • Hoeveel mensen werken er binnen de publieke sector?
 • Bij welke organisaties werken mensen binnen de publieke sector?
 • Waarom gaan mensen voor de publieke sector werken?
 • Waarom vertrekken mensen bij de publieke sector?
 • Waar worden mensen op hun werk enthousiast van?

Wat vinden overheidsmedewerkers van hun werk: WERKonderzoek en Flitspanel

De overheid gebruikt de volgende belevingsonderzoeken bij het maken van arbeidsmarktbeleid:

 • WERKonderzoek

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) doet eens in de 3 jaar het WERKonderzoek (hiervoor Personeels- en Mobiliteitsonderzoek (PoMo). Het onderzoek vindt plaats onder ruim 100.000 ambtenaren die werken in de publieke sector.
  Het onderzoek richt zich op tevredenheid in het werk en redenen om van baan te wisselen. De resultaten van het onderzoek komen op de website Kennisbank openbaar bestuur.
 • Flitspanel

  Naast WERKonderzoek doet BZK onderzoek via het Flitspanel. Het Flitspanel richt zich op actuele onderwerpen rond werken in de publieke sector, HRM en werkgeverschap. Zoals de effecten van reorganisaties en tevredenheid over arbeidsvoorwaarden. Ambtenaren uit de publieke sector kunnen zich aanmelden voor het Flitspanel. Meer informatie hierover vindt u op website van  het Flitspanel.

Kennisbank Openbaar Bestuur

De Kennisbank Openbaar Bestuur heeft een actueel overzicht van cijfers. De cijfers geven informatie over (onder andere):

 • inkomens;
 • uitkeringen;
 • sociale zekerheid;
 • pensioenen;
 • diversiteit van het personeel bij de overheid.

Trends en Cijfers  werken in de publieke sector

Deze jaarlijkse uitgave (beschikbaar via de Kennisbank Openbaar Bestuur) bevat statistische data van de 14 sectoren over een aantal onderwerpen. Voorbeelden zijn:

 • het aantal werknemers binnen de overheid;
 • het aantal in- en uitstromers bij de overheid;
 • de personele samenstelling;
 • het aantal WW- en WIA-uitkeringen.