Wat moet ik regelen als mijn (minderjarige) kind is overleden?

Als uw (minderjarige) kind is overleden moet u in een korte periode verschillende zaken regelen. U moet bijvoorbeeld aangifte van overlijden doen, de uitvaart regelen en instanties op de hoogte brengen.

Overlijden vaststellen door arts

Een arts moet het overlijden van uw kind vaststellen. Bijvoorbeeld de huisarts of een arts in het ziekenhuis van overlijden. Bij een natuurlijke doodsoorzaak geeft de arts een schriftelijke verklaring van overlijden af. Deze verklaring is nodig voor de aangifte van overlijden bij de gemeente.

Bij een minderjarig kind neemt de arts altijd contact op met een gemeentelijk lijkschouwer. Dat is wettelijk verplicht. Dit gebeurt ook als de arts een niet-natuurlijke dood vaststelt bij een kind van 18 jaar of ouder. Of als er twijfel is over de doodsoorzaak. Is de gemeentelijk lijkschouwer ook niet overtuigd van een natuurlijke doodsoorzaak? Dan neemt hij contact op met de officier van justitie.

Uitvaartondernemer inschakelen

Maar een uitvaartondernemer (ook wel begrafenisondernemer) kan de begrafenis of crematie van uw kind regelen. De uitvaartondernemer kan ook andere taken op zich nemen. Zoals:

  •  het overlijden aangeven;
  •  instanties op de hoogte brengen;
  • de rouwadvertentie verzorgen.       

Het  is niet verplicht een uitvaartondernemer in te schakelen.

Aangifte van overlijden

Meestal doet de uitvaartondernemer aangifte van overlijden. U kunt de aangifte ook zelf doen bij de burgerlijke stand in de gemeente van overlijden. Hiervoor heeft u de verklaring van overlijden nodig.

U moet de aangifte doen voor de uitvaart en binnen 6 werkdagen na het overlijden. Dit komt omdat de uitvaart volgens de wet binnen 6 werkdagen moet plaatsvinden.

Gemeente geeft overlijdensakte uit

Bij aangifte wordt het overlijden geregistreerd bij de burgerlijke stand en wordt een overlijdensakte opgemaakt. Ook geeft de gemeente een uittreksel uit het overlijdensregister af. Deze documenten (overlijdensakte of een uittreksel daarvan) heeft u soms nodig om bij instanties aan te tonen dat uw kind is overleden. De gemeente geeft ook toestemming voor het begraven en cremeren van uw kind.

Persoonlijk overzicht overlijden

Wilt u weten wat u nog meer moet regelen als u uw kind is overleden? Vul de vragen in over mijn kind is overleden. U krijgt een persoonlijk overzicht.