Wat gebeurt er met mijn uitkering als ik overlijd?

Als u komt te overlijden, stopt uw uitkering automatisch. Uw nabestaanden krijgen in de meeste gevallen een eenmalige overlijdensuitkering.

Overlijdensuitkering bij meeste uitkeringen

Uw nabestaanden kunnen recht hebben op een overlijdensuitkering als u een van deze uitkeringen krijgt:

  • een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, WAZ, Wajong, Ziektewet);
  • AOW-uitkering;
  • Anw-uitkering.

Overlijdensuitkering voor nabestaanden

Nabestaanden die een overlijdensuitkering kunnen krijgen:

  • uw partner, of als die er niet is;
  • uw minderjarige kinderen, of als die er niet zijn;
  • degene met wie u in 1 huis woont. Die persoon moet op uw adres staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Hoogte overlijdensuitkering

De uitkering is gelijk aan een bruto maanduitkering. Uitkeringsinstantie UWV of de SVB keert ook het opgebouwde vakantiegeld uit, verminderd met de wettelijk verschuldigde inhoudingen. 

Aanvragen overlijdensuitkering

  • Het UWV informeert de nabestaanden met een brief.
  • De SVB keert de uitkering uit (op rekening overledene) aan de achtergebleven partner of het minderjarig kind. Als een alleenstaande pensioengerechtigde overlijdt, zendt de SVB in het algemeen een brief ‘aan de erven van’. Waarna door hen contact kan worden opgenomen met de SVB.