Heb ik als slachtoffer recht op schadevergoeding?

U kunt slachtoffer worden van een strafbaar feit. De rechter kan de dader verplichten een schadevergoeding aan u te betalen. Bij een ernstig misdrijf krijgt u mogelijk een eenmalige uitkering van het Schadefonds Geweldmisdrijven. Als verkeersslachtoffer kunt u mogelijk een beroep doen op het Waarborgfonds motorverkeer.

Schadevergoeding ontvangen

U kunt op een aantal manieren een schadevergoeding ontvangen.

Schadevergoeding tijdens strafzaak

De rechter kan tijdens een strafproces de dader verplichten een schadevergoeding aan u te betalen. Voor de rechtszitting krijgt u van het Openbaar Ministerie (OM) een formulier. Hierop geeft u aan wat de schade is. Dat kan zowel materiële als immateriële schade zijn. Legt de rechter een schadevergoedingsmaatregel op? Dan int het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) het bedrag voor u bij de dader. Heeft u na 8 maanden nog niet het hele bedrag ontvangen, dan krijgt u daarvoor een voorschot op de schadevergoeding. Dit geldt ook als de officier van justitie over de straf beslist en een schadevergoedingsmaatregel oplegt.

Schadevergoeding tijdens civiele procedure

U kunt de dader aansprakelijk stellen door een civiele procedure te starten. Slachtofferhulp Nederland kan u hierover meer vertellen en u doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat. Een civiele procedure kost geld.

Verzekering dekt schade

Het is ook mogelijk dat uw verzekering de schade (gedeeltelijk) dekt. Bijvoorbeeld via uw inboedelverzekering bij inbraak of uw ziektekostenverzekering bij medische kosten. 

Smartengeld voor dierbaren van slachtoffers

De Wet Vergoeding Affectieschade regelt smartengeld voor naaste familieleden van slachtoffers. Deze familieleden kunnen schadevergoeding krijgen als het slachtoffer is overleden of ernstig en blijvend letsel heeft. Dit overlijden of letsel moet dan zijn veroorzaakt door iemand anders. Die persoon is aansprakelijk.

Bijvoorbeeld wanneer een kind na een aanrijding levenslang ernstig gehandicapt is. Of een partner komt te overlijden door een medische fout. Ook een geweldsmisdrijf kan de oorzaak zijn. Bijvoorbeeld wanneer een vader wordt beroofd en neergeschoten, waarna zijn partner en kinderen alleen achterblijven.

Alleen de partner van het slachtoffer, zijn kinderen en ouders komen in aanmerking voor een vergoeding van affectieschade. De hoogte van de vergoeding ligt tussen de € 12.500 en € 20.000. De persoon die aansprakelijk is voor het ongeval, betaalt. In een strafprocedure kan de Staat de schadevergoeding mogelijk voorschieten.  

Uitkering door Schadefonds Geweldsmisdrijven

Bent u slachtoffer van een geweldsmisdrijf en heeft u hierdoor ernstig letsel? En is dit (nog) niet vergoed door bijvoorbeeld de dader of een verzekeringsmaatschappij? Dan kunt u bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven een eenmalige financiële tegemoetkoming aanvragen. Als het slachtoffer overlijdt doen nabestaanden de aanvraag bij het Schadefonds. Dit zijn de echtgenoot, samenwonende partner of kinderen van het slachtoffer.

U kunt het aanvraagformulier voor slachtoffers of voor nabestaanden digitaal invullen of downloaden. De formulieren staan op de website van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Fonds voor nabestaanden van geweldsslachtoffers in landen buiten de EU

Fonds Slachtofferhulp  geeft u mogelijk steun als uw partner of familielid buiten de EU is vermoord. Het fonds is er voor mensen die bepaalde kosten niet kunnen betalen. Omdat de verzekering deze bijvoorbeeld niet vergoedt. Dit zijn kosten zoals:

  • advocaatkosten in het buitenland; 
  • reiskosten naar het buitenland;
  • kosten om het lichaam naar Nederland te vervoeren. 

U kunt de steun niet zelf aanvragen en heeft hierbij hulp nodig van een tussenpersoon. Neem bijvoorbeeld contact op met een medewerker van Slachtofferhulp Nederland. Of vraag een advocaat om u te helpen.

Schade en dader onbekend of onverzekerd

Heeft u een schade die veroorzaakt is door een motorvoertuig en is de dader onbekend of onverzekerd? Dan komt u misschien in aanmerking voor een uitkering van het Waarborgfonds Motorverkeer.

Hulp bij schadevergoeding

Slachtofferhulp Nederland kan u meer vertellen over de mogelijkheden voor schadevergoeding in uw zaak. Wilt u een schadeclaim indienen bij de strafzaak? Slachtofferhulp Nederland helpt u bij het invullen van de schadeformulieren. 

Schadevergoeding winkelier voor winkeldiefstal

Winkeliers kunnen winkeldieven een schadevergoeding van € 181 in rekening brengen. Dit bedrag compenseert de tijd die de winkelier kwijt is aan de afwikkeling van de diefstal. Het is dus geen boete.

Meer informatie over de schadevergoeding winkeldieven vindt u op de website van de ServiceOrganisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA).