Verbeteren van de palliatieve zorg

Palliatieve zorg is er voor mensen die niet meer beter kunnen worden. Met goede zorg en hulp kunnen zij zo lang mogelijk een goede kwaliteit van leven hebben. De overheid wil deze zorg op verschillende manieren verbeteren.

Soorten palliatieve hulp

Er komen steeds meer oudere mensen en chronisch zieken. Zij hebben niet alleen lichamelijke zorg nodig, maar ook sociale en psychische hulp en geestelijke verzorging. Bijvoorbeeld bij het omgaan met pijn of bij nadenken over het levenseinde. Die palliatieve zorg is soms korte tijd nodig, soms maanden of jaren.

Palliatieve zorg is er op verschillende plekken, bijvoorbeeld thuis, in een verpleeghuis of hospice. Met hulp van zorgprofessionals, geestelijk verzorgers en goed opgeleide vrijwilligers.

Plannen om palliatieve zorg te verbeteren

De overheid wil de palliatieve zorg verder verbeteren. Daarom is er € 150 miljoen extra gereserveerd voor palliatieve zorg van 2022 tot en met 2027. Dat geld is bijvoorbeeld voor:

•    een landelijke campagne om palliatieve zorg bekender te maken;
•    zorg en ondersteuning die op tijd begint;
•    extra subsidie voor palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging thuis;
•    proefprojecten rond het betalen van palliatieve zorg;
•    een betere uitwisseling van digitale gegevens;
•    het verder ontwikkelen van richtlijnen voor de palliatieve zorg;
•    het nadenken over de toekomst van de palliatieve zorg.

De uitwerking van deze plannen is te vinden in het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II.

Praktijkteam Palliatieve Zorg

Het praktijkteam palliatieve zorg speelt een belangrijke rol bij de verbetering van de kwaliteit van palliatieve zorg. In het praktijkteam werkt de overheid samen met verzekeraars en andere partijen uit de gezondheidszorg.

Het team verzamelt meldingen van problemen en zoekt oplossingen die landelijk bruikbaar zijn.

Iedereen kan met vragen terecht bij het praktijkteam palliatieve zorg. Bijvoorbeeld over de kwaliteit en financiering van palliatieve zorg. E-mail: meldpunt@juisteloket.nl, telefoon: +31 30 789 78 78.