Hoe kom ik in aanmerking voor beschut werk?

Beschut werk is voor mensen die alleen in een ‘beschutte’ omgeving onder aangepaste omstandigheden kunnen werken. De gemeente kan laten beoordelen of u voor een beschutte werkplek in aanmerking komt. Sinds 1 januari 2017 kunt u ook zelf aan het UWV (laten) vragen of u beschut mag werken.

Beschut werk

U heeft een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking en u wilt graag werken. Maar omdat u veel begeleiding nodig heeft, is werken in een gewoon bedrijf niet mogelijk. Of de aanpassingen die u nodig heeft, kunnen niet in een gewoon bedrijf worden ingepast. U kunt dan mogelijk op een beschutte werkplek werken. Een beschutte baan is een baan die bij u past, met salaris.

Beoordeling door UWV

UWV beoordeelt of u voor een beschutte werkplek in aanmerking komt. Sinds 1 januari 2017 kunt u zelf om een beoordeling bij UWV (laten) vragen of u voor een beschutte werkplek in aanmerking komt. Voorheen kon alleen uw gemeente dit voor u doen.

Het kan zijn dat UWV oordeelt dat u niet voor een beschutte werkplek in aanmerking komt. Bijvoorbeeld omdat u wel in een gewoon bedrijf kunt werken. Of omdat u niet kunt werken. Dan kunt u samen met UWV of gemeente kijken welke andere mogelijkheden er voor u zijn. Bijvoorbeeld een baan via de banenafspraak of dagbesteding.

Gemeente regelt de beschutte werkplek

Stelt UWV vast dat u voor een beschutte werkplek in aanmerking komt, dan krijgt u een positief advies. De gemeente waar u woont bekijkt dan samen met u welk werk bij u past. En hoeveel uur u gaat werken.

Uw gemeente heeft een bepaald aantal beschutte werkplekken beschikbaar. Het kan zijn dat de gemeente nog geen plek voor u heeft. Dan komt u op een wachtlijst. In de tussentijd kijkt de gemeente samen met u naar andere mogelijkheden. 

Heeft u nog vragen? Dan kunt u terecht bij uw gemeente, UWV of de onafhankelijke cliëntenondersteuning in uw gemeente. 

Campagne Beschut aan de bak

Op beschutaandebak.nl staat informatie over de mogelijkheden van beschut werken. En informatie hoe een advies beschut werk bij UWV aangevraagd kan worden.
De posters en flyer van beschutaandebak.nl kunt u downloaden:

De flyer is gericht op de directe omgeving (bijvoorbeeld familie, docenten of begeleiders) van de potentieel beschut werker.