Waar kan ik mijn algemene bijstand aanvragen?

U kunt uw bijstandsuitkering rechtstreeks aanvragen bij uw gemeente of via werk.nl. 

Bijstand aanvragen

U kunt algemene bijstand aanvragen bij uw gemeente of via werk.nl. Dit kan niet met terugwerkende kracht. U heeft dus recht op bijstand vanaf de dag dat u bij de gemeente bijstand aanvraagt. Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat u dit op tijd doet.

Beslistermijn bijstand

De gemeente moet na ontvangst van uw aanvraag voor een bijstandsuitkering binnen 8 weken een beslissing nemen. Als de aanvraag onvolledig is, kan de beslistermijn worden verlengd. De gemeente informeert u hierover.

Wettelijk voorschot op bijstand

Heeft de gemeente 4 weken na de aanvraagdatum nog geen beslissing genomen op uw bijstandsaanvraag? Dan beoordeelt de gemeente of u recht heeft op een wettelijk voorschot. Het voorschot bedraagt 90% van de op u toepasselijke bijstandsnorm.