Waar kan ik mijn algemene bijstand aanvragen?

U kunt uw bijstandsuitkering rechtstreeks aanvragen bij uw gemeente of via werk.nl. 

Bijstand aanvragen

U kunt algemene bijstand aanvragen bij uw gemeente of via werk.nl. Als u recht heeft op bijstand, krijgt u dat vanaf de dag dat u dit bij de gemeente aanvraagt en niet eerder. Zorg dus dat u op tijd uw aanvraag doet. U voorkomt daarmee dat u mogelijk geld misloopt.

Deze animatievideo legt uit hoe de bijstandsuitkering werkt.

Beslistermijn bijstand

De gemeente moet binnen 8 weken na ontvangst van uw bijstandsaanvraag een beslissing nemen. Als de aanvraag onvolledig is, dient u deze aan te vullen en kan de gemeente de beslistermijn verlengen. De gemeente informeert u hierover.

Wettelijk voorschot op bijstand

Heeft de gemeente binnen 4 weken na ontvangst van uw bijstandsaanvraag nog geen beslissing genomen? Dan beoordeelt de gemeente of u recht heeft op een wettelijk voorschot. Het voorschot bedraagt in ieder geval 90% van de bijstandsnorm die voor u geldt