Wanneer heb ik recht op algemene bijstand?

U heeft recht op algemene bijstand als u voldoet aan de voorwaarden. En niet genoeg inkomen of vermogen heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. En ook niet in aanmerking komt voor een andere voorziening of uitkering. 

Voorwaarden algemene bijstand

U heeft recht op bijstand als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U woont rechtmatig in Nederland.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U heeft niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien. Woont u samen met uw echtgenoot of voert u een gezamenlijke huishouding met iemand? Dan telt het inkomen en het eigen vermogen van deze persoon mee. Uw (gezamenlijke) inkomen wordt aangevuld tot maximaal de toepasselijke bijstandsnorm.
  • U kunt geen beroep doen op een andere voorziening of uitkering.
  • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.

Er geldt ook een aantal verplichtingen als u een bijstandsuitkering ontvangt.

Vermogenstoets bijstand

Om te bepalen of u recht heeft op bijstand bekijkt uw gemeente ook of u niet te veel vermogen bezit. Zoals spaargeld. Het vermogen wordt berekend aan de hand van uw schulden en waardevolle bezittingen. Heeft u meer vermogen dan de wettelijke grens? Dan kunt u hiermee in uw levensonderhoud voorzien. U heeft geen recht op bijstand totdat u dit meerdere vermogen daaraan heeft besteed. Het bedrag dat u maximaal aan vermogen mag bezitten hangt af van uw leefsituatie.

Tabel: Vermogensgrens bijstand 2019
Leefsituatie Maximaal toegestaan vermogen
Gezamenlijke huishouding € 12.240
Alleenstaande ouder € 12.240
Alleenstaande €  6.120

Bijstand en een eigen huis

Een eigen huis ziet de gemeente als een onderdeel van uw vermogen. Uw gemeente beoordeelt in een aparte vermogenstoets hoeveel vermogen er in uw woning zit. En kijkt hierbij naar de overwaarde van uw huis. Dit is de huidige waarde van uw huis minus de nog niet afgeloste hypotheek. Lees meer over recht op bijstand met een eigen huis.

Dakloos of thuisloos en bijstand aanvragen

Als u dakloos bent en bijstand wilt aanvragen, heeft u een adres of briefadres nodig. Er is een aantal gemeenten waar u een adres en bijstand kunt aanvragen. Dit zijn centrumgemeenten. De gemeente kan de hoogte van de bijstandsuitkering lager vaststellen als u geen of lagere kosten van woonruimte heeft.

U bent dakloos als:

  • u geen adres heeft, en
  • u geen postadres (briefadres) heeft, en
  • tijdelijke (maatschappelijke) opvang niet mogelijk is voor u.

Ook als u in verschillende gemeenten verblijft, wordt u als dakloos gezien.    

Een centrumgemeente kan u ook vertellen wat de voorwaarden zijn om een adres en bijstand te krijgen.

Met briefadres of tijdelijke opvang bijstand aanvragen

Als u een briefadres heeft of tijdelijke (maatschappelijke) opvang krijgt, kunt u bijstand aanvragen in uw  eigen gemeente.  Bij de gemeente kunt u meer informatie over bijstand krijgen.

Vragen over algemene bijstand

Heeft u vragen over uw situatie? Neem dan contact op met uw gemeente of met de sociaal raadslieden van uw gemeente. Heeft uw gemeente geen sociaal raadslieden? Kijk dan voor sociaal raadslieden bij u in de buurt op de website van Sociaal Werk Nederland. Voor gratis juridisch advies kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket.