Waar kan ik een paspoort of ID-kaart aanvragen als ik in het buitenland woon?

Woont u als Nederlander in het buitenland? Dan kunt u bij de meeste Nederlandse ambassades en consulaten generaal een nieuw paspoort of een identiteitskaart aanvragen. Dit kan ook bij de gemeentebalie op Schiphol en bij een aantal gemeenten.

Waar reisdocument aanvragen in het buitenland?

Nederlanders die in het buitenland wonen kunnen een paspoort of identiteitskaart aanvragen bij de meeste Nederlandse ambassades en consulaten-generaal. Op hun websites vindt u de volgende informatie:

  • hoe u een paspoort of ID-kaart aanvraagt;
  • hoe u hiervoor een afspraak maakt;
  • welke documenten u daarvoor nodig hebt.

Nooddocumenten kunt u aanvragen bij alle Nederlandse consulaire vertegenwoordigingen (ambassades, consulaten-generaal en consulaten).

Paspoort of ID-kaart tijdelijk aanvragen bij VFS Global in Edinburgh

In het kader van een pilot kunnen Nederlanders die in het buitenland wonen een nieuw paspoort of ID-kaart ook aanvragen bij VFS Global in Edinburgh. U betaalt hiervoor extra servicekosten.  Lees de voorwaarden voor de aanvraag van een paspoort of ID-kaart (Engelstalig) op de website van VFS Global.

VFS Global is een bedrijf en valt niet onder het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie beslist op uw aanvraag.

Paspoort en ID-kaart aanvragen in Nederland

Woont u als Nederlander in het buitenland? Dan kunt u ook op Schiphol en bij een aantal gemeenten in Nederland een paspoort of identiteitskaart aanvragen. Op Schiphol kan dit bij de gemeentebalie van Haarlemmermeer in Vertrekhal 1.

Paspoort of ID-kaart aanvragen zonder vaste woonplaats of verblijfplaats

Heeft u de Nederlandse nationaliteit, maar geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland? En wilt u een paspoort of identeitskaart aanvragen. U kunt dan terecht bij verschillende Nederlandse grensgemeenten.

Wat moet ik doen bij aanvraag reisdocument of identiteitskaart?

  • Als aanvrager verschijnt u persoonlijk bij de ambassade of het consulaat zodat uw identiteit kan worden vastgesteld. Dat geldt ook voor kinderen. Via de website van de ambassade maakt u hiervoor een afspraak.
  • U heeft het Paspoortaanvraagformulier ingevuld en ondertekend en neemt dit formulier mee samen met een goed gelijkende pasfoto.
  • U moet kunnen aantonen dat u de Nederlandse nationaliteit bezit. Vraagt u niet op tijd een nieuw paspoort of een Verklaring omtrent het bezit van Nederlanderschap aan? Dan kunt u in sommige gevallen uw Nederlanderschap verliezen. Bij twijfel over uw nationaliteit kunt u geen nieuw paspoort of ID-kaart krijgen. Lees voor meer informatie de brochure Nederlandse nationaliteit automatisch verliezen.

  • U moet bij uw aanvraag ál uw Nederlandse of buitenlandse reisdocumenten ter inzage overleggen.

Documenten bij aanvraag paspoort of ID-kaart

Wilt u weten welke documenten u precies nodig heeft? Dit vindt u op de website van de ambassade of het consulaat waar u een paspoort wilt aanvragen. U kunt ook eerst uw persoonlijke checklist maken op de website Nederland wereldwijd. Na het invullen van een persoonlijke vragenlijst krijgt u een overzicht van de papieren u nodig heeft. Ook ziet u onder het overzicht waar en hoe u een afspraak kunt maken voor de aanvraag. U kunt de checklist downloaden of printen en meenemen naar uw afspraak.

Afhalen paspoort of identiteitskaart

Het paspoort en de identiteitskaart worden in Nederland gemaakt en naar de ambassade of het consulaat opgestuurd waar u het document heeft aangevraagd. Daarom kan de behandeling van uw aanvraag enkele weken duren.

De Nederlandse vertegenwoordiging laat u weten wanneer u het paspoort of de identiteitskaart kunt afhalen. U moet dit persoonlijk doen, behalve als dit door omstandigheden niet van u verwacht kan worden.

Onder bepaalde voorwaarden kan het paspoort of de identiteitskaart naar het adres van de aanvrager worden opgestuurd. Het kan dan gaan om reisafstand of beperkte mobiliteit. U spreekt dit af bij de aanvraag. Opsturen kan alleen als dit veilig is en is voor eigen risico en rekening.

BSN in paspoort

Vraagt u een Nederlands paspoort aan in het buitenland en heeft u een burgerservicenummer (BSN)? Dan komt uw BSN automatisch in uw paspoort te staan. Heeft u geen BSN, dan krijgt u een paspoort zonder BSN. U bent niet verplicht een BSN aan te vragen. De instantie waar u uw paspoortaanvraag indient checkt in de Basisregistratie Personen (RNI, Registratie Niet-Ingezetenen) of u een BSN heeft. U hoeft hier zelf dus niets voor te doen.

Personen die na 1994 uit Nederland zijn vertrokken, hebben doorgaans een BSN. Misschien heeft u een oud sofinummer. In dat geval komt uw BSN niet in uw paspoort te staan.

Ministerie van Buitenlandse Zaken als uitgevende instantie

Sinds maart 2014 wordt op de houderpagina van alle paspoorten en identiteitskaarten die in het buitenland zijn aangevraagd 'minister van Buitenlandse Zaken' vermeld. Uitgevende instanties kunnen via de locatiecodes in de chip van uw paspoort zien waar uw paspoort is verstrekt.