Kamerbrief uitvoering motie ontschotten middelen zorg in onderwijstijd

Ministers De Jonge en Slob melden hoe zij de motie-Van Meenen gaan uitvoeren. Deze motie gaat over het weghalen van de scheiding tussen de middelen voor onderwijs, ondersteuning en zorg tijdens onderwijstijd.

Kamerbrief uitvoering motie ontschotten middelen zorg in onderwijstijd (PDF | 3 pagina's | 187 kB)