Onderwijs en zorg

Alle kinderen moeten naar school kunnen en zich kunnen ontwikkelen. Dit geldt ook voor kinderen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Daarom zet de Rijksoverheid in op een betere aansluiting en samenwerking tussen zorg en onderwijs. Zodat zoveel mogelijk kinderen goed onderwijs volgen en zich ontwikkelen.

Inclusief onderwijs

Kinderen met en zonder beperking of ziekte gaan bij inclusief onderwijs samen naar een school in de buurt van hun eigen huis. Ook volgen ze zoveel mogelijk samen onderwijs. Het maakt niet uit of zij daarbij extra ondersteuning of zorg nodig hebben.

Het doel is dat de meeste scholen voor 2035 de overgang naar inclusief onderwijs maken. Dit vergroot de kansen voor alle kinderen en is de basis voor een inclusieve samenleving.

De zorg en het onderwijs moeten er samen voor zorgen dat iedereen onderwijs kan krijgen. Daarom heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de plannen voor inclusief onderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd.

Experiment Onderwijs-zorgarrangementen

Met het experiment onderwijs-zorgarrangementen kijkt de overheid samen met deelnemende partijen naar extra mogelijkheden om zorg en onderwijs te combineren. Op 1 januari 2023 startte het experiment. Dit biedt ruimte om af te wijken van wet- en regelgeving over:

  • bekostiging;
  • onderwijstijd;
  • onderwijsinhoud;
  • onderwijslocatie.

Betrokken organisaties hebben ruimte om een combinatie van onderwijs en zorg op maat mogelijk te maken. Dit is voor kinderen met ingewikkelde problemen die extra zorg en ondersteuning nodig hebben. De initiatieven worden gevolgd door onderzoekers van het Kohnstamm Instituut, SEO Economisch Onderzoek, het Verwey-Jonker Instituut en de Universiteit van Amsterdam. Het experiment onderwijs-zorgarrangementen is een initiatief van OCW en VWS.

Meer informatie:

Brugfunctionaris

Vanaf schooljaar 2024-2025 is er subsidie voor scholen om met een brugfunctionaris te werken. De brugfunctionaris ondersteunt bij zorgen en vragen die niet direct te maken hebben met het onderwijs. Bijvoorbeeld op het gebied van financiën, zorg of (talent)ontwikkeling.

Zorg in onderwijstijd

Kinderen met extra zorgvragen krijgen les op scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Naast ondersteuning vanuit het onderwijs hebben deze kinderen ook zorg nodig in de tijd dat zij op school zijn. Een kind heeft bijvoorbeeld persoonlijke begeleiding nodig, maar ook verpleging. Het geld voor deze zorg in onderwijstijd komt uit verschillende potjes. Scholen en ouders moeten dit bij verschillende instanties aanvragen. Dat is ingewikkeld en kost veel tijd.

De overheid wil de organisatie en betaling voor zorg in onderwijstijd eenvoudiger maken. Dat lukt niet op korte termijn. Het kabinet wil bestaande wetten en regels aanpassen. Het gaat om de Jeugdwet (Jw), regelgeving over de langdurige zorg en om onderwijswetten. De zorg is dan eenvoudiger geregeld en komt van minder verschillende zorgaanbieders. In de toekomst wil de overheid proberen te komen tot 1 budget voor zorg in onderwijstijd. Het geld voor zowel de zorg op school als het geld voor de onderwijsondersteuning komt dan vanuit 1 potje.

Ouders, kinderen, scholen en zorg overleggen met elkaar

De overheid wil oplossingen waar ouders, kinderen en betrokken onderwijs- en zorgorganisaties iets van merken. Daarom worden ze nauw betrokken bij de verbetering van de zorg in onderwijstijd. Daarnaast zet de overheid in op het op tijd informeren van ouders, kinderen en betrokken partijen via de website voor Jeugd & Gezin.