Hoe verloopt een civiele procedure?

Een civiele procedure is een rechtszaak tussen 2 partijen. Degene die de procedure start, is de eiser. Degene die zich tegen die eis moet verweren, is de gedaagde.

Partijen bij civiel recht

Civiel recht heet ook wel burgerlijk recht. De partijen kunnen particulieren, stichtingen of bedrijven zijn. Het gaat bij een civiele procedure bijvoorbeeld om:

  • een burenruzie;
  • een arbeidsconflict;
  • een scheiding.

Het gaat niet om rechtszaken tegen overheden.

Verschillende stappen gerechtelijke procedure

Op Rechtspraak.nl vindt u alle verschillende stappen van de civielrechtelijke procedure. Ook vindt u hier informatie over een kort geding voor spoedeisende zaken.

Vereenvoudiging civiele procedure

Het kabinet werkt aan het vereenvoudigen en digitaliseren van het civiele proces.