Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over advies landsadvocaat bij Wet toekomst pensioenen (aanvulling)

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over advies landsadvocaat bij Wet toekomst pensioenen (aanvulling)