Antwoorden op Kamervragen over het advies van de landsadvocaat bij Wet toekomst pensioenen (aanvulling)

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Eerste Kamer de antwoorden op vragen over het advies van de landsadvocaat over de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Het Eerste Kamerlid Van Rooijen (50PLUS) heeft deze vragen gesteld. Op 13 november 2023 zijn de antwoorden op een deel van de vragen gepubliceerd. Dit document bevat de antwoorden op alle vragen.

Antwoorden op Kamervragen over het advies van de landsadvocaat bij Wet toekomst pensioenen (aanvulling)