Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over “het advies van de landsadvocaat over invaren in het nieuwe pensioenstelsel”

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over “het advies van de landsadvocaat over invaren in het nieuwe pensioenstelsel”