Antwoorden op Kamervragen over “het advies van de landsadvocaat over invaren in het nieuwe pensioenstelsel”

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen over “het advies van de landsadvocaat over invaren in het nieuwe pensioenstelsel”. De vragen zijn gesteld door Tweede Kamerlid Van Kent (SP).

Antwoorden op Kamervragen over “het advies van de landsadvocaat over invaren in het nieuwe pensioenstelsel”