Beslisnota bij Kamerbrief verkenning gelijke aanpassingen met spreiden in uitkeringsfase

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief verkenning gelijke aanpassingen met spreiden in uitkeringsfase