Kamerbrief verkenning gelijke aanpassingen met spreiden in uitkeringsfase

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over de uitkomst van een verkenning naar de uitvoering van het amendement-Palland op de Wet toekomst pensioenen. Dit amendement introduceert de mogelijkheid bij de solidaire premieregeling om de pensioenuitkeringen met procentueel gelijke aanpassingen te kunnen verhogen of verlagen, in combinatie met het in de tijd spreiden van financiële resultaten (‘gelijke aanpassingen met spreiden’). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

Kamerbrief verkenning gelijke aanpassingen met spreiden in uitkeringsfase