Regels voor kleine pensioenen

Pensioenfondsen, pensioenverzekeraars en premiepensioeninstellingen kunnen kleine pensioenen (bedragen tussen € 2 tot bijna € 600 per jaar) overdragen aan een ander fonds of verzekeraar. Soms kunnen ze het bedrag ook afkopen. Heel kleine pensioenbedragen onder € 2 euro per jaar hoeven ze niet uit te betalen.

Kleine pensioenen: overdragen, uitkeren of afkopen

Kleine pensioenen zijn pensioenuitkeringen tussen € 2 en € 592,51 (in 2024) bruto per jaar.

Pensioenfondsen, pensioenverzekeraars en premiepensioeninstellingen mogen kleine pensioenen:

 • overdragen aan het huidige pensioenfonds of pensioenverzekeraar van een werknemer;
  Pensioenuitvoerders (zoals een pensioenfonds of verzekeraar) kunnen dit doen zonder toestemming van de deelnemer. Dat wordt automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen genoemd. Ze moeten de deelnemer er wel over informeren.
 • laten staan en uitkeren wanneer de werknemer met pensioen gaat;
 • afkopen en het pensioenbedrag op de pensioendatum in één keer uitbetalen (mits de deelnemer geen bezwaar heeft). Dat kan alleen als het pensioenbedrag minder is dan € 592,51 per jaar en de deelnemer hiermee heeft ingestemd (deelnemers die voor 2007 met pensioen zijn gegaan, konden dit alleen tegenhouden door bezwaar te maken);
 • soms afkopen voor de pensioendatum;
  Dat mag als: 
  • een klein pensioen is ontstaan voor 2007 en de werknemer geen bezwaar heeft gemaakt;
  • een klein pensioen is ontstaan tussen 1 januari 2007 en 1 januari 2018 en de werknemer akkoord gaat met afkoop.
  • Een klein pensioen is ontstaan na 1 januari 2018 en het tot 5 keer niet lukt om het pensioenbedrag over te dragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder (zogenoemde automatische waardeoverdracht). De deelnemer moet dan instemmen met afkoop.  

Werknemers kunnen zien of ze ergens een klein pensioen hebben opgebouwd op mijnpensioenoverzicht.nl. 

Heel kleine pensioenen: vervallen

Pensioenfondsen, pensioenverzekeraars en premiepensioeninstellingen hoeven pensioenbedragen van maximaal € 2 bruto per jaar niet uit te betalen. Deze zogenoemde heel kleine pensioenen vervallen.

Werknemers kunnen zien of ze ergens een heel klein pensioen hebben opgebouwd op mijnpensioenoverzicht.nl. 

Waarom deze regels?

Werknemers wisselen vaker van baan en werken korter bij een werkgever. Daardoor bouwen ze bij verschillende werkgevers, en dus bij verschillende pensioenuitvoerders kleinere pensioenen op. De administratiekosten voor deze kleine pensioenen zijn in verhouding hoog. Pensioenfondsen en pensioenverzekeraars kunnen daarom kleine pensioenen overgedragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder (op basis van artikel 70a van de Pensioenwet).