Bouw ik pensioen op als ik (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raak of werkloos word?

Of u pensioenopbouw doorloopt als u arbeidsongeschikt wordt, is afhankelijk van wat er in de pensioenregeling is afgesproken. Voor het deel dat u eventueel werkt, betaalt u zelf de pensioenpremie. Voor het overige deel hoeft u geen premie te betalen. Als u werkloos wordt, stopt uw pensioenopbouw meestal. Wel kan in bepaalde situaties het partnerpensioen verzekerd blijven.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Het is belangrijk om uit te zoeken hoe het zit met de premievrijstelling als u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent. De premievrijstelling is een aanvullende verzekering die zorgt dat de pensioenopbouw doorgaat bij arbeidsongeschiktheid. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw pensioenfonds.