Waar kan ik een klacht indienen over een overheidsinstantie?

Als u een probleem heeft met een overheidsinstantie, dan kunt u een klacht indienen bij de overheidsorganisatie of de gemeente waarover u de klacht heeft. Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u de Nationale ombudsman inschakelen.

Klacht indienen over een overheidsinstantie

Heeft u een klacht over een overheidsinstantie? Bijvoorbeeld UWV, de Belastingdienst, de politie of een gemeente? Dan kunt u een klacht indienen bij de betreffende instantie. Op de website van de instantie staat hoe u een klacht kunt indienen.  U kunt ook bellen met de instantie en vragen hoe u een klacht kunt indienen.

Niet tevreden over de afhandeling van de klacht

Heeft u een klacht over een overheidsinstantie, maar reageert die niet op uw klacht? Of vindt u dat de afhandeling van uw klacht te lang duurt? Dan kunt u gratis de Nationale Ombudsman inschakelen. Dit kan ook als u vindt dat de overheid zich niet aan de wet houdt.

Klacht indienen over de AIVD of de MIVD

Heeft u een klacht over de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)? Dan kunt u een klacht indienen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Als u een klacht heeft over de Militaire Inlichtingen en veiligheidsdienst (MIVD), dan kunt u een klacht indienen bij de minister van Defensie

Niet tevreden over klachtafhandeling AIVD of MIVD

Bent u niet tevreden over de afhandeling van de klacht over de AIVD of de MIVD? Dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder voor de geheime diensten, de CTIVD. Dat is de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

Klacht indienen over een gemeente

Als u een klacht heeft over uw gemeente, kunt u die indienen bij de gemeente zelf.

Niet tevreden over klachtafhandeling gemeente

Als u niet tevreden bent met de afhandeling, dan kunt u terecht bij een ombudsman. Als uw gemeente is aangesloten bij de Nationale ombudsman, dan kunt u daar uw klacht indienen. Op de website kunt u zien of uw gemeente is aangesloten bij de Nationale ombudsman. Gemeenten die niet zijn aangesloten hebben een eigen ombudsvoorziening.

Klacht over dienstverlening Informatie Rijksoverheid

Een klacht over de dienstverlening van Informatie Rijksoverheid kunt u per e-mail, per post of telefonisch doorgeven. Stuur uw e-mail via het contactformulier. Dit formulier vindt u op deze website; onderaan de pagina via de link Contact (onder Service). Uw brief kunt u sturen naar Informatie Rijksoverheid, Postbus 20002, 2500 EA Den Haag. U kunt telefonisch contact opnemen via het telefoonnummer 1400. Dit kan op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur.