Persoonsgegevens

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Adresfraude

Verkeerde registratie van adressen binnen de Basisregistratie Personen (BRP) is vaak de basis voor allerlei vormen van fraude. Zoals het onrechtmatig aanvragen van uitkeringen, toeslagen, kinderbijslag en studiefinanciering. De overheid investeert in het verbeteren van adresgegevens in de Basisregistratie personen en in de aanpak van adresfraude.

Het belang van goede adresgegevens

Iemand die op een verkeerd adres geregistreerd staat, kan fraude plegen met bijvoorbeeld uitkeringen, toeslagen of studiefinanciering. Of hij kan (belasting)schulden of boetes ontwijken. Adresfraude kost de staat elk jaar miljoenen aan onterechte uitkeringen en toeslagen en aan gemiste belastinginkomsten. Hier betalen alle inwoners van Nederland die belasting betalen aan mee.

Slachtoffers van adresfraude ontvangen bijvoorbeeld onterechte rekeningen op hun woonadres of krijgen geen huurtoeslag. De aanpak van adresfraude vermindert het aantal slachtoffers.

(Beeldtekst: Samen pakken we adresfraude aan. En dat loont! Een animatie.)

VOICE-OVER: Dit is Marjet. Ze woont op Rozenstraat nummer 10 in het huurhuis van haar vriend Wim.
Ze woont daar samen met hem en haar twee kinderen.
Volgens de Basisregistratie personen woont Marjet echter in haar huis dat ze verhuurt voor 1.200 euro per maand, Rozenstraat nummer 14.
Marjet heeft haar verhuizing bewust niet doorgegeven.
De gemeente onderzoekt de situatie want de huurders hebben zich ook ingeschreven op dit adres.
Het levert Marjet en Wim namelijk ten onrechte extra geld op.
Wim krijgt een alleenstaande bijstandsuitkering en huurtoeslag.
Marjet krijgt ten onrechte extra kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget.
Bovendien hebben ze een extra parkeervergunning.
Tot nu toe komen Marjet en Wim hiermee weg.
Hoe komt dat? Alle instanties die gegevens van hen hebben kennen elk maar een deel van het verhaal.
Dat maakt het lastig om deze fraude op te sporen.
Dat pakken we aan. Hoe? Door intensief samen te werken.
Door informatie uit te wisselen.
En door samen patronen te herkennen.
Door gezamenlijk onderzoek wordt de fraude van Marjet en Wim sneller herkend en gestopt.
En sporen we ook andere adresgerelateerde fraude op zoals bekeuringen die niet geïnd kunnen worden.
Samenwerking levert voor alle partijen veel op.
Want bij 15.000 gevallen van adresfraude per jaar gaat het al gauw om tientallen miljoenen euro's.
Samen pakken we adresfraude aan. En dat loont.

(Beeldtekst: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.)

Aanpak adresfraude

Alle overheidsinstanties maken gebruik van de Basisregistratie personen (BRP). Als een adres in de BRP verkeerd is, kunnen regelingen misbruikt worden die aan dat adres gekoppeld zijn. Het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) wil de kwaliteit van adresgegevens verbeteren en hiermee adresfraude  bestrijden.

Sinds de start van het project in 2015 zijn ruim 12.000 adressen bezocht. Daarvan waren bijna 5.000 adressen niet in orde. Tijdens het project is ongeveer € 14 miljoen aan onterecht uitgekeerde uitkeringen, toeslagen of niet-betaalde boetes en belastingen geïnd.

Signalen over adresfraude

Organisaties als de Belastingdienst, het Centraal Justitieel Incassobureau en de politie krijgen soms signalen die op adresfraude wijzen. Ze geven deze signalen door aan een gemeente.
Voorbeelden van verdachte signalen:

  • te veel bewoners per vierkante meter;
  • post die de afzender retour krijgt; 
  • een onwaarschijnlijke samenstelling van het huishouden op een adres.

Adresfraude melden bij gemeente

Heeft een medewerker van een overheidsorganisatie een vermoeden van adresfraude? Dan kan hij dit melden met de Terugmeldvoorziening van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. Een melding is verplicht volgens de Wet BRP, artikel 2.34.

Gemeente voert huisbezoeken uit

Krijgt een gemeente een signaal dat de adresgegevens van iemand mogelijk niet juist zijn? Dan kan ze een onderzoek instellen en bijvoorbeeld een huisbezoek afleggen. Op die manier stelt de gemeente direct vast of de adresgegevens kloppen. In 2013 en 2014 legden enkele gemeenten al huisbezoeken af bij adressen waarover ‘gerede twijfel’ bestond. Toen bleek in 1 op de 3 gevallen sprake van een verkeerd adres. In de Wet bescherming persoonsgegevens staan de regels die gelden bij huisbezoeken.

De Rijksoverheid. Voor Nederland