Hoe kom ik aan een burgerservicenummer (BSN)?

Als u zich inschrijft in de Basisregistratie Personen (BRP) krijgt u automatisch een burgerservicenummer (BSN) toegekend.

BSN na inschrijving als niet-ingezetene

Bent u voor 1 oktober 1994 naar het buitenland vertrokken en woont u sindsdien niet meer in Nederland? Dan heeft u waarschijnlijk geen BSN.

Verblijft u niet permanent in Nederland, maar heeft u wel een relatie met de Nederlandse overheid? Bijvoorbeeld omdat u belasting betaalt? Dan kunt u zich laten inschrijven als niet-ingezetene in de BRP.

Komt u vanuit het buitenland naar Nederland om te werken of te studeren, dan heeft u in de meeste gevallen een BSN nodig voor uw contact met de Nederlandse overheid. Bijvoorbeeld voor zorg of belastingen.

BSN voor AOW-uitkering in het buitenland

Wilt u vanuit het buitenland een AOW-uitkering aanvragen en heeft u nog geen BSN? Dan zorgt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) er voor dat u wordt ingeschreven als niet-ingezetene in de BRP en een BSN krijgt toegekend. U kunt hiervoor vanuit het buitenland contact opnemen met de SVB. U hoeft hiervoor dus niet naar Nederland te reizen.

BSN aanvragen voor toeslagpartner in het buitenland

Woont u in het buitenland en wilt u een toeslag aanvragen of wijzigen? Maar uw toeslagpartner heeft geen burgerservicenummer? Vul dan het formulier Verzoek burgerservicenummer voor toeslagpartner (buitenland) in.

U kunt met dit formulier geen BSN aanvragen voor uw kinderen. Dit krijgt u als u kinderbijslag aanvraagt bij de SVB.