Beslisnota bij Kamerbrief bij RIVM-notitie over PFAS-afvalverwerking

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief bij RIVM-notitie over PFAS-afvalverwerking (PDF | 2 pagina's | 361 kB)