Kamerbrief over gevolgen PFAS voor ontpoldering Hedwigepolder

Minister Visser en staatssecretaris Van Weyenberg (beiden IenW) reageren op een vraag van het Tweede Kamerlid Stoffer (SGP) uit het 2-minutendebat Water van 24 juni 2021. De vraag ging over de gevolgen van de gevonden PFAS-concentraties in de Westerschelde op de ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder en de Wet bodembescherming (Wbb). Zij sturen een overzicht mee van metingen voor alle PFAS bij het meetpunt Schaar van Ouden Doel vlak voor de Hedwigepolder in de Westerschelde.

Kamerbrief over gevolgen PFAS voor ontpoldering Hedwigepolder (PDF | 3 pagina's | 187 kB)