Bijlage 1 data zwevend stof

De bijlage bevat de metingen voor alle PFAS bij het meetpunt Schaar van Ouden Doel vlak voor de Hedwigepolder in de Westerschelde.

Bijlage 1 data zwevend stof (PDF | 1 pagina | 205 kB)