Bijlagen bij antwoorden op begrotingsvragen over de begroting Justitie en Veiligheid 2024

De bijlagen bevatten tabellen bij de antwoorden op vragen over de vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) voor het jaar 2024. De vaste Tweede Kamercommissie voor JenV had de vragen gesteld.

Bijlagen bij antwoorden op begrotingsvragen over de begroting Justitie en Veiligheid 2024