Hervormingsagenda Jeugd 2023 - 2028

Deze agenda heeft als doel knelpunten in de jeugdzorg structureel aan te pakken. Een ander doel is het jeugdzorgstelsel financieel houdbaar maken voor de toekomst.

Hervormingsagenda Jeugd 2023 - 2028