Wat staat er in de Voorjaarsnota?

In de Voorjaarsnota staat hoe het gaat met de inkomsten en uitgaven van het Rijk. En of dit nog klopt met wat de ministeries hebben afgesproken in de Rijksbegroting van dit jaar. Daarnaast geeft de regering alvast een vooruitblik naar de plannen voor volgend jaar. 

Bekijk wat er in de Voorjaarsnota 2024 staat. 

Financiële meevallers, tegenvallers of veranderingen in beleid

Uiterlijk 1 juni ontvangt de Tweede Kamer de Voorjaarsnota. Het kabinet geeft hierin een update van de Rijksbegroting van dit jaar. Er komt antwoord op de vragen:

  • Hoe gaat het met de uitgaven en inkomsten?
  • Zijn er financiële meevallers of tegenvallers? En wat doet het kabinet daarmee?

Wetsvoorstellen voor veranderingen in de Rijksbegroting 

Zijn er wijzigingen nodig in de Rijksbegroting van dit jaar? De ministeries sturen dan extra begrotingswetten mee met de Voorjaarsnota. Deze wetsvoorstellen moeten de Eerste en Tweede Kamer goedkeuren. Begin juni debatteert de Tweede Kamer hierover. Als de wetvoorstellen zijn goedgekeurd, is de Rijksbegroting daarmee aangepast.

Vanaf 2022 ook plannen Rijksbegroting voor meerdere jaren

In de Voorjaarsnota staan vanaf 2022 ook de verwachte plannen, inkomsten en uitgaven voor het jaar erop. Hierdoor weten de Eerste en Tweede Kamer al in het voorjaar welke plannen ze op Prinsjesdag kunnen verwachten. En wat deze plannen betekenen voor de financiën van de overheid in de komende jaren. Op Prinsjesdag presenteert de minister van Financiën namens het kabinet de Miljoenennota en de Rijksbegroting.

Meer tijd voor debatteren en beoordelen kabinetsplannen

De Tweede Kamer heeft met de financiële informatie over meerdere jaren meer tijd om de plannen van het kabinet te beoordelen. En om erover te debatteren.
Vóór 2022 kreeg het parlement deze informatie pas voor het eerst op Prinsjesdag.