Beslisnota bij Voorhang Besluit basisregistratie personen vanwege Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Voorhang Besluit basisregistratie personen vanwege Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (PDF | 2 pagina's | 84 kB)