Voorhang Besluit basisregistratie personen vanwege Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen in verband met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit.

Voorhang Besluit basisregistratie personen vanwege Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (PDF | 14 pagina's | 175 kB)