Hoe krijgen organisaties persoonsgegevens uit de BRP?

Er zijn 3 manieren waarop een organisatie persoonsgegevens kan krijgen. Dit kan automatisch (spontaan), per situatie (ad hoc) en via selectie. 

3 manieren waarop organisaties persoonsgegevens krijgen

Organisaties en bedrijven kunnen op de volgende 3 manieren uw persoonsgegevens krijgen.

Automatisch (spontaan)

Verandert er iets in de persoonsgegevens? Dan ontvangt de organisatie die de gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) krijgt, automatisch (spontaan) bericht daarvan. Bijvoorbeeld bij wijziging van een adres. Met deze wijzigingen houdt de organisatie haar eigen gegevensbestand actueel.

Per situatie (ad hoc)

De organisatie krijgt de gegevens per situatie (ad hoc op verzoek). Denk bijvoorbeeld aan een politieagent die wil controleren of de adresgegevens kloppen van iemand die is aangehouden. Op verzoek krijgt de agent dan de betreffende persoonsgegevens.

Via selectie

De organisatie die de BRP-gegevens krijgt, ontvangt op verzoek een selectie van personen die aan bepaalde kenmerken voldoen. Denk aan personen binnen een bepaalde leeftijdscategorie die in aanmerking komen voor een inenting. Deze persoonsgegevens krijgt de organisatie in 1 keer aangeleverd.