Hoe krijgen organisaties persoonsgegevens uit de BRP?

Er zijn drie manieren waarop een organisatie persoonsgegevens kan krijgen: automatisch (spontaan), per situatie (ad hoc) en via selectie. 

Automatisch (spontaan)

  • Als er iets wijzigt in de persoonsgegevens ontvangt de organisatie die de gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) krijgt, automatisch (spontaan) bericht daarvan. Bijvoorbeeld bij een adreswijziging. Met deze wijzigingen houdt de organisatie haar eigen gegevensbestand actueel.

Per situatie (ad hoc)

  • De organisatie krijgt de gegevens per situatie (ad hoc op verzoek). Denk bijvoorbeeld aan een politieagent die wil controleren of de adresgegevens kloppen van iemand die is aangehouden. Op verzoek krijgt de agent dan de betreffende persoonsgegevens.

Via selectie

  • De organisatie die de BRP-gegevens krijgt, ontvangt op verzoek een selectie van personen die aan bepaalde kenmerken voldoen. Denk aan personen binnen een bepaalde leeftijdscategorie die in aanmerking komen voor een inenting. Deze persoonsgegevens krijgt de organisatie in één keer aangeleverd.

Gebruik persoonsgegevens door organisaties

Wilt u weten welke organisaties gebruik mogen maken van gegevens uit de BRP en waarvoor? U kunt dit nagaan op de pagina Wie krijgen mijn gegevens uit de BRP?