Waar vraag ik een uittreksel uit het bevolkingsregister aan?

U vraagt een uittreksel uit het bevolkingsregister (de Basisregistratie personen) aan in de gemeente waar u woont. 

Uittreksel bevolkingsregister

Het uittreksel uit het bevolkingsregister (uittreksel BRP) is een bewijs dat u staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente. Er bestaan ook uittreksels BRP met meer gegevens dan het standaarduittreksel. Bijvoorbeeld met vorige woonadressen of nationaliteit. Geef daarom aan waarvoor u het uittreksel nodig heeft. 

Uittreksel BRP voor iemand anders aanvragen

U mag voor iemand anders een uittreksel BRP aanvragen. Informeer bij uw gemeente welke documenten u hiervoor mee moet nemen.