Welke organisaties mogen mijn burgerservicenummer (BSN) gebruiken?

Alle overheidsorganisaties mogen gebruik maken van uw burgerservicenummer (BSN). Andere organisaties mogen uw BSN gebruiken als dit in een wet staat.

Gebruik BSN door overheidsorganisaties

Overheidsorganisaties gebruiken uw BSN om hun taak uit te voeren. Dat mag alleen als uw BSN hierbij nodig is. Overheidsinstanties krijgen alleen de gegevens die ze nodig hebben. Ze krijgen dus niet al uw gegevens.

Gebruik BSN door andere instanties

Organisaties buiten de overheid mogen uw BSN gebruiken als dit in een wet staat. En alleen voor het doel dat in de wet staat omschreven.

Een zorgverlener (zoals uw huisarts of tandarts) moet bijvoorbeeld uw BSN gebruiken. Dat staat in de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg. En banken moeten uw BSN gebruiken voor uitwisseling van gegevens met de Belastingdienst. Dit staat in de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.

Bent u verkoper en maakt u gebruik van een online marktplaats? Sommige digitale verkoopplatformen moeten sinds 1 januari 2024 gegevens over verkopers melden aan de Belastingdienst. Waaronder uw BSN. Dit staat in de EU-richtlijn voor gegevensuitwisseling digitale platformen (DAC7).

Uitwisseling persoonsgebonden gegevens

Organisaties mogen uw BSN alleen gebruiken als het om de uitwisseling van persoonsgegevens gaat. Een organisatie mag uw BSN dus niet gebruiken als deze geen gegevens van u hoeft vast te leggen.