Hoe kan ik mensenhandel melden?

Zorg dat u zich bewust bent van de signalen van mensenhandel en meld vermoedens direct. Zo kan het slachtoffer hulp en ondersteuning krijgen en kunnen daders worden opgespoord.

Als er sprake is van acuut gevaar, belt u direct met het alarmnummer 112.

Anoniem aangifte doen van mensenhandel

Wilt u een melding doen van (een vermoeden van) mensenhandel en wilt u anoniem blijven? Dan  kunt u terecht bij Stichting M (Meld Misdaad Anoniem).

Een melding doen bij het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel (CoMensha)

U kunt een mogelijk slachtoffer van mensenhandel melden bij CoMensha. Ook kunt u bij deze organisatie terecht om situaties van mogelijke uitbuiting te bespreken.

Het CoMensha zet zich in voor de belangen en rechten van slachtoffers van mensenhandel. CoMensha helpt slachtoffers hulp en opvang te vinden.

Een melding doen bij een zorgcoördinatoor

U kunt contact opnemen met een zorgcoördinator in uw regio om de situatie te bespreken. Een zorgcoördinator is iemand die veel specialistische kennis heeft van procedures en het hulp- en zorgaanbod voor slachtoffers van mensenhandel in een bepaalde regio. In gebieden waar geen zorgcoördinator aanwezig is, kunt u contact opnemen met CoMensha.