Commissaris van de Koning

De commissaris van de Koning (cvdK) vertegenwoordigt de regering in de provincie. De Koning benoemt de commissaris voor 6 jaar.

Taken van commissaris van de Koning

De commissaris van de Koning (cvdK) heeft verschillende taken:

  • Voorzitter van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten
    De cvdK is voorzitter van de Provinciale Staten. De commissaris is ook voorzitter van Gedeputeerde Staten. Als lid maakt hij ook deel uit van Gedeputeerde Staten. 
  • Provinciale taken
    De cvdK houdt toezicht op het beleidsproces van de provincie. En hij kan adviseren en bemiddelen bij bestuurlijke problemen in gemeenten. 
  • Rijkstaken 
    De cvdK stimuleert samenwerking tussen instellingen en organisaties in de provincie. De commissaris gaat regelmatig op werkbezoek bij de gemeenten in de provincie. Daarnaast heeft de commissaris een rol in het proces van benoeming of herbenoeming van burgemeesters. Hij maakt de eerste selectie van de kandidaten, en zorgt ervoor dat het proces volgens de regels gebeurt. Ook zorgt de cvdK ervoor dat de behandeling van bezwaarschriften en klachten goed verloopt.

De taken van de cvdK staan in de Provinciewet en de Ambtsinstructie commissarissen van de Koning.

Benoeming commissaris van de Koning

De Koning benoemt de commissaris van de Koning (cvdK) voor een periode van 6 jaar. De commissaris kan daarna weer voor 6 jaar herbenoemd worden.

Rechtspositie commissaris van de Koning

Op de website politiekeambtsdragers.nl staat informatie over de rechtspositie van de cvdK. Bijvoorbeeld over arbeidsvoorwaarden en pensioen van een commissaris.