Gedeputeerden

Het college van Gedeputeerde Staten bestuurt de provincie. Het is vergelijkbaar met het college van burgemeester en wethouders in de gemeente.

De voorzitter van het college van Gedeputeerde Staten is de commissaris van de Koning. De leden van het college, de gedeputeerden, worden eens in de 4 jaar gekozen door de leden van Provinciale Staten. Er zijn minimaal 3 en maximaal 7 gedeputeerden per provincie.

Documenten