Beslisnota bij Kamerbrief over motie Rooderkerk en Paternotte over bescherming van journalisten tegen juridische procedures

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over motie Rooderkerk en Paternotte over bescherming van journalisten tegen juridische procedures