Beantwoording nadere vragen jaarplan Rechtspraak 2020

Minister Dekker beantwoordt nadere vragen van de Eerste Kamer naar aanleiding van het jaarplan Rechtspraak 2020.