Kamerbrief over financiering Rechtspraak

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de financiering van de rechtspraak. Hij gaat daarbij specifiek in op de financiering van zaken die niet met een vonnis of uitspraak worden afgedaan.

Kamerbrief over financiering Rechtspraak