Bijlage 1 Actualisatie doorrekeningen contourenbrief Modernisering stelsel

De bijlage bevat de aangepaste doorrekeningen van de maatregelen van de modernisering van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand.

Bijlage 1 Actualisatie doorrekeningen contourenbrief Modernisering stelsel (PDF | 5 pagina's | 413 kB)