Jaarplan van de Rechtspraak 2021

Het Jaarplan bevat de thema's waarvoor de Rechtspraak zich in 20231 wil inzetten.


Het gaat om de thema's:

  • verkorten van de doorlooptijden en het wegwerken van werkvoorraden;
  • ersterking van het personeelsbeleid, waaronder gerechtsoverstijgende
  • personeelsplanning;
  • een effectieve organisatie (-cultuur); en
  • verbetering van de informatievoorziening.