Kan ik als slachtoffer rechtsbijstand krijgen?

U mag zich altijd laten bijstaan door een advocaat. Bijvoorbeeld tijdens de aangifte of strafzitting. U mag ook iemand anders kiezen die u bijstaat.

Recht op gratis advocaat

Bent u het slachtoffer van een gewelds- of een zedenmisdrijf, bijvoorbeeld een verkrachting of aanranding? Of bent u nabestaande van een slachtoffer? Dan heeft u onder omstandigheden recht op een gratis advocaat. De politie en officier van justitie mogen bijstand door een advocaat nooit weigeren. Ook niet bij het verhoor.

U kunt een advocaat vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Iemand anders kiezen die u bijstaat

U mag ook iemand anders kiezen die u bijstaat. Bijvoorbeeld een medewerker van Slachtofferhulp Nederland, een vriend of een familielid.

De politie, de officier van justitie of de rechter kunnen bepalen dat deze persoon u niet mag bijstaan. Hiervoor moet wel een goede reden zijn. Bijvoorbeeld als dit beter is voor het onderzoek.