Hoe kan ik een klacht indienen over mijn notaris?

Een klacht over een notaris bespreekt u in eerste instantie met uw notaris zelf. Als dit gesprek niet tot een oplossing leidt, kan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) voor u bemiddelen.

Bemiddeling door de KNB

Leidt een gesprek met uw notaris niet tot een oplossing, dan kan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) bemiddelen. De bemiddeling door de KNB is onpartijdig. Op de website van de KNB vindt u tips. Hier kunt u een klachtenformulier over de dienstverlening van uw notaris invullen. Ook kunt u een brief sturen naar de KNB. De afhandeling van uw klacht gaat schriftelijk.

De Geschillencommissie notariaat

Heeft u een klacht over de kwaliteit van de dienstverlening van uw notaris? Of over de hoogte van de rekening? Dan moet u dit met uw notaris bespreken. U kunt hem bijvoorbeeld om een specificatie van de rekening vragen. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie notariaat. Ook de Kamer voor het notariaat kan de klacht voorleggen aan de geschillencommissie.

De klachten- en geschillenregeling geldt voor zaken tot € 10.000. De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend. Er is geen beroep mogelijk. Wel kunt u de rechter vragen om de uitspraak te bekijken. Hij bekijkt of de uitspraak onaanvaardbaar is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Dit moet u binnen 3 maanden doen.

Klacht indienen bij de Kamer voor het notariaat

Als de bemiddeling van de KNB geen oplossing biedt, kunt u uw klacht indienen bij 1 van de 4 Kamers voor het notariaat. U doet dit schriftelijk: per post of e-mail. Dit doet u bij de Kamer voor het notariaat van de rechtbank in de regio van uw notaris. De secretaris van de Kamer kan u eventueel helpen uw klacht te formuleren.

De Kamer voor het notariaat past de wettelijke tuchtrechtregels toe. Tuchtrecht is een speciale vorm van rechtspraak voor mensen met een vrij beroep. Bijvoorbeeld artsen, advocaten en notarissen. 

Behandeling klacht door de Kamer voor het notariaat

De tuchtrechters van de Kamer voor het notariaat beoordelen of uw klacht terecht is. Is dit het geval, dan kan de Kamer besluiten de notaris een straf op te leggen. Bijvoorbeeld waarschuwen, berispen, schorsen of afzetten. De Kamer spreekt zich niet uit over een eventuele schadevergoeding. Hiervoor moet u naar de civiele rechter.

Tegen de uitspraak van de Kamer kunt u meestal in beroep gaan. U doet dit bij het gerechtshof in Amsterdam