Wat kost een notaris?

De notaristarieven zijn vrij. Dit betekent dat elke notaris zelf het tarief mag bepalen. Bijvoorbeeld voor het opstellen van een hypotheekakte, de eigendomsoverdracht van een huis, een testament of samenlevingscontract. Vaak kunt u vragen om een eerste gratis gesprek.

Lager tarief mogelijk bij familiezaken

Mensen die een beperkt inkomen of vermogen hebben, komen bij familiezaken in aanmerking voor een lager tarief. Dit is het maximumtarief voor financieel minder draagkrachtigen. Voorbeelden van familiezaken zijn testamenten, samenlevingscontracten en huwelijkse voorwaarden.

Verzoek indienen voor lager tarief familiezaken

Wilt u voor het lage tarief in aanmerking komen? Dien dan een schriftelijk verzoek in. U doet dit bij de voorzitter van de Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen. Hierin omschrijft u waarvoor u de notaris wilt inschakelen. Het adres van de Kamer van Toezicht is hetzelfde als dat van de arrondissementsrechtbank voor uw woonplaats.

Bij uw verzoek voegt u een inkomensverklaring waaruit blijkt dat u voor het lagere tarief in aanmerking komt. Deze inkomensverklaring vraagt u schriftelijk of online aan bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Beslissing voorzitter

De voorzitter van de Kamer van Toezicht beslist of u in aanmerking komt voor het lage tarief. Als dat zo is, wijst de voorzitter een notaris in de buurt van de rechtbank aan. Die notaris zal dan de werkzaamheden verrichten tegen het lagere tarief.