Hoe kan ik een klacht indienen over een rechtbank of een rechtbankmedewerker?

U kunt een klacht indienen als u vindt dat een rechtbank of een rechtbankmedewerker u niet correct heeft behandeld. U stuurt dan een brief naar het bestuur van die rechtbank. Dit moet u binnen 1 jaar na het voorval doen.

Redenen om een klacht in te dienen

U kunt bijvoorbeeld een klacht indienen als u:

 • te lang moet wachten op beantwoording van een brief of de afhandeling van uw zaak;
 • vindt dat personeel van de rechtbank u niet correct te woord heeft gestaan;
 • niet tevreden bent over de bereikbaarheid van de rechtbank of de medewerkers.

U kunt geen klacht indienen als u het niet eens bent met een uitspraak of beslissing van de rechter. Wel kunt u vaak in hoger beroep gaan.

Inhoud klachtenbrief

U kunt uw klacht indienen bij de rechtbank waar uw rechtszaak loopt. Dat moet u binnen 1 jaar na het voorval doen. U stuurt uw klacht aan het bestuur van de betreffende rechtbank. Uw brief moet de volgende informatie bevatten:

 • de afdeling of persoon waarover u een klacht heeft;
 • de reden waarom u een klacht indient, wat er precies is gebeurd en wanneer;
 • uw naam, adres en telefoonnummer;
 • uw handtekening;
 • eventueel kopieën van documenten die van belang zijn voor uw klacht.

Behandeling van uw klacht

De rechtbank neemt niet alle klachten in behandeling. Sommige klachten kunnen bijvoorbeeld telefonisch worden opgelost. Als de rechtbank uw klacht wel in behandeling neemt, gebeurt het volgende:

 • Het bestuur van de rechtbank informeert de medewerker over wie u een klacht heeft over uw klacht.
 • Zo nodig vraagt het rechtbankbestuur aan u nog aanvullende informatie over de gebeurtenis.
 • Het bestuur van de rechtbank stelt een onderzoek in.
 • Het bestuur van de rechtbank neemt een besluit. U krijgt een brief met dit besluit.

Meestal krijgt u ook de gelegenheid uw klacht toe te lichten aan het bestuur of aan een klachtenadviescommissie. De medewerker over wie uw klacht gaat, behandelt uw klacht nooit zelf.