Kan ik als minderjarige zelf naar de rechter stappen?

Als je minderjarig bent, kun je niet zomaar naar de rechter stappen. 1 van je ouders of je voogd moet dit namens jou doen. In sommige situaties mag je wel zelf een verzoek indienen bij de rechtbank. Bijvoorbeeld als je na de scheiding van je ouders bepaalde familieleden niet meer mag zien. En jij bent het hier niet mee eens. Welke verzoeken je zelf mag doen, hangt af van je leeftijd.

Jonger dan 12 jaar: alleen informele verzoeken

Als je jonger bent dan 12 jaar, mag je alleen een informeel verzoek indienen bij de rechtbank. Je schrijft dan zelf een brief aan de rechtbank met je verzoek. De rechter besluit of hij je verzoek in behandeling neemt. Hij hoeft dit niet te doen.

Een informeel verzoek indienen is mogelijk in de volgende situaties:

 • Voor je belangen opkomen

  Soms kan je ouder of voogd niet goed voor jouw belangen opkomen. Bijvoorbeeld als je ouders gaan scheiden. In zo'n situatie mag je de rechter vragen iemand te benoemen die voor jouw belangen op komt. Zo'n persoon heet een bijzondere curator.
 • Aanpassing van gezag

  Je wilt het gezag over jou aanpassen. Bijvoorbeeld als je ouders gaan scheiden. Je mag de rechter vragen het gezag over jou aan 1 van je ouders toe te kennen. In plaats van aan allebei.
 • Omgangsregeling instellen, aanpassen of stopzetten

  Je wilt een omgangsregeling instellen, aanpassen of stopzetten als je ouders gaan scheiden of zijn gescheiden. Het kan ook gaan om een omgangsregeling met iemand anders dan je ouders. Bijvoorbeeld je opa of oma.
 • Instellen informatie- en consultatieregeling

  Je wilt een informatie- en consultatieregeling instellen, aanpassen of stopzetten. Stel: je gaat na de scheiding van je ouders bij 1 van je ouders wonen. Je andere ouder heeft dan recht op informatie en het recht om te beslissen over jou. Ben je hier niet mee eens? Dan mag je een verzoek indienen om dit te veranderen.

12 jaar of ouder: formele en informele verzoeken mogelijk

Ben je 12 jaar of ouder? Dan mag je dezelfde informele verzoeken doen als kinderen jonger dan 12 jaar. Daarnaast mag je ook formele verzoeken doen. Voor een formeel verzoek heb je geen advocaat nodig.

Een formeel verzoek is mogelijk in de volgende situaties:

 • Je staat onder toezicht van een gezinsvoogd en je wilt dat de rechter dit toezicht opheft.
 • Je staat onder toezicht van een gezinsvoogd. Je wilt protesteren tegen een schriftelijke verplichting die hij heeft opgelegd.
 • Je bent uit huis geplaatst en je wilt dat de uithuisplaatsing minder lang duurt. Of helemaal stopt.

16 of 17 jaar: meer mogelijkheden voor formele verzoeken

Ben je 16 of 17 jaar? Dan heb je meer mogelijkheden dan wanneer je jonger dan 16 bent. Je mag zowel een informeel verzoek als een formeel verzoek doen. Je kunt verzoeken doen voor jongeren van 12 jaar of ouder. Daarnaast mag je in de volgende situaties een formeel verzoek doen aan de rechter:

 • Je hebt een eigen bedrijf of een zelfstandig beroep en je wilt bepaalde rechten van meerderjarigen krijgen. Dit heet handlichting. Hiervoor moet wel 1 van je ouders of je voogd toestemming geven.
 • Je bent het niet eens met je baas over een arbeidsovereenkomst.
 • Je bent het niet eens met een zorgverlener. Bijvoorbeeld een arts of ziekenhuis.
 • Je bent een moeder van 16 of 17 jaar en je wilt wettelijk gezag over je kind. Je kunt je dan meerderjarig laten verklaren.