Beslisnota bij Motie van der Plas en Eerdmans over langdurige straf na 3 keer recidive

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Motie van der Plas en Eerdmans over langdurige straf na 3 keer recidive (PDF | 1 pagina | 155 kB)