Beslisnota bij Kamerbrief bij 2-jaarlijkse recidivemonitor periode 2010 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief bij 2-jaarlijkse recidivemonitor periode 2010 2022